Mayya Zhilova


Fall 2016:   MATH 4261 Mathematical Statistics I.
Spring 2017:   MATH 4262 Mathematical Statistics II.
  The course webpage.
Fall 2017:   MATH 4261 Mathematical Statistics I.
  MATH 6266 Linear Statistical Models.